Dobar dan, dobrodošli u GEN Commerce

Mast za lemljenje Edsyn ULF10 sadržaj 250 ml F-SW 22


Kat. br. 588805
99,00 Kn isporučivo
uklj. PDV / ne uklj. troškove slanja
Količina:

Proizvodi u košarici
0 kom | 0,00 Kn
Tehnički podaci:
GHS Precautionary Statements: P 260: Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol. (P 260) , P 273: Izbjegavajte puštanje u okoliš. (273 P) , P 280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. (P 280), P 301 + 330 + 331 : U SLUČAJU GUTANJA : Isprati usta . Ne izazivati ​​povraćanje . (P 301 + 330 + 331), P 303 + 361 + 353 : U slučaju kontakta s kožom (ili kosom) : Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. ( P 303 + 361 + 353 ), P 363 : Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. (363 P), P 304 340 : Ako se udiše : Premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. (P 304 + 340), P 310 : Odmah nazvati Centar za kontrolu otrovanja ili liječnika. ( P 310 ), P 305 +351 + 338 : U slučaju kontakta s očima : Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće, ukoliko jih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti s ispiranjem . (P 305 + 351 + 338), P 391 : Sakupiti proliveno/rasuto. (P 391), P 403 + 233 : Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. (P 403 + 233), P 405 : Skladištiti pod ključem. (P 405), P 501 : Odložiti sadržaj/spremnik u/na ... (P 501)
Sadržaj: 250 ml
Signifier (hazardous material): Rizik
Sigurnosna upozorenja GHS / H kazne: H 411: Otrovno za vodeni svijet s dugotrajnim učincima (H 411), H 335 : Može izazvati iritaciju dišnih puteva ( H 335 ), H 314 : izaziva teške opekotine i oštećenje očiju ( H 314 )
Sigurnost GHS / oznaka opasnosti: Opasnost za okoliš (GHS09) (GHS 09 ENV DAMAGE_SY_00), Nadražujuće (GHS07) (GHS 07-IRRITANT_SY_00), Nagrizajuće (GHS05) (GHS 05-CORROSIVE_SY_00)
Tip pribora (lemljenje): Masnoća za lemljenje
Tip protoka: F-SW 22

Karakteristike:
• Mast za lemljenje Edsyn ULF10 sadržaj 250 ml F-SW 22

Kupci koji su pogledali ovaj proizvod također su bili zainteresirani za:
ADAPTER ZA UTIčNICU S MOGUćNOšćU PREBACIVANJA 1508100 BRENNENSTUHL
45,00 Kn
Više informacija »
Ocjena:
Za oddajo glasu kliknite na zvezdico!
Cijene artikala su sa uključenim PDV-om 25 %. Troškovi slanja robe nisu uključeni u cijenu.
Saznajte informacije o stanju na zalihama - info@cdelectronic.com.hr

WWW: www.inSist.si